Światowa Organizacja Zdrowia uznała alkoholizm za problem medyczny w 1951 roku. Początkowo alkoholizm zaliczano do zaburzeń osobowości i nerwic. Dopiero VIII Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD) wyróżniła alkoholizm jako odrębną kategorię.
W 1978 roku do klasyfikacji ICD-9 wprowadzono termin: zespół uzależnienia od alkoholu w miejsce dotychczasowych określeń takich jak: alkoholizm przewlekły czy nałogowy. Zaproponowano wówczas, by uzależnienie od alkoholu rozpatrywać w tych samych kategoriach co inne uzależnienia.
Uzależnienie od alkoholu (zespół uzależnienia od alkoholu, zależność alkoholowa, F10.2) jest to zespół dość typowych objawów somatycznych (głównie wegetatywnych), zaburzeń zachowania i zaburzeń funkcji poznawczych, w których picie alkoholu staje się dominujące nad innymi, poprzednio ważniejszymi zachowaniami

Elvin Morton Jellinek jest twórcą typologii alkoholizmu oraz typów alkoholizmu. Scharakteryzował on motywację różnych grup do spożywania alkoholu oraz przyczyny uzależnienia.
– alkoholizm typu Alfa –Jego źródła to trudności z radzeniem sobie ze stresem. to umiarkowane i kontrolowane picie alkoholu, daje ono lepsze samopoczucie psychiczne albo łagodzi przykre dolegliwości somatyczne, może w efekcie przynieść szkody społeczne.
– alkoholizm typu Beta – to nadmierne spożywanie alkoholu, które wywołuje szkody fizyczne w organizmie: uszkodzenie wątroby, nieżyt żołądka, zapalenie wielonerwowe, nie występują jednak objawy, które świadczą o uzależnieniu psychicznymi i fizycznym.Niezbyt często osoby reprezentujące ten typ alkoholizmu pojawiają się na spotkaniach AA, za to często trafiają do lekarzy z uszkodzeniami wątroby i schorzeniami układu pokarmowego.
– alkoholizm typu Gamma – Znacznie zwiększa się tolerancja na alkohol, pojawiają się drgawki.
to nadmierne i długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzące do choroby alkoholowej wraz z jej objawami psychicznymi i fizycznymi, a także zaburzeniami zachowania i zmianami osobowości. Typowe cechy tego typu alkoholizmu to m.in. niekontrolowane picie alkoholu, tolerancja alkoholowa, objawy abstynencyjne.Następuje utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, ale we wcześniejszych fazach choroby często występują przerwy w piciu.
-alkoholizm typu Delta – Osoba uzależniona od alkoholu jest w stanie kontrolować jego ilość, ale nie może się od tego powstrzymać. Charakteryzuje go niemożność utrzymania trzeźwości z powodu występowania objawów abstynenckich także po krótkim czasie odstawienia alkoholu przy jednoczesnej, początkowej kontroli ilości spożywanego alkoholu. Ponadto występuje zwiększona tolerancja alkoholowa, przystosowanie metabolizmu komórkowego do alkoholu, objawy abstynencyjne. Alkoholizm tego typu dotyczy osób, które piją w sposób ciągły niskoprocentowe trunki – alkohol utrzymuje się wówczas w organizmie na stałym poziomie, bez objawów zatrucia organizmu. Szkody społeczne i zdrowotne pojawiają się w późniejszym czasie.Alkoholizm typu Delta najczęściej występuje w krajach, gdzie na co dzień są spożywane trunki niskoprocentowe. Problemy zdrowotne pojawiają się powoli i trudno jest je rozpoznać.
– alkoholizm typu Epsilon – Okresowe upijanie się. Ten typ wyróżnia się okresowym upijaniem się osób, które nawet przez rok mogą żyć w abstynencji i nie odczuwać silnej potrzeby wypicia alkoholu. W momencie jednak, kiedy zaczynają pić, robią to w sposób bardzo intensywny aż do pojawienia się silnych objawów psychicznych i fizycznych.Osoba uzależniona przez dłuższy czas może nie spożywać alkoholu i nie odczuwać pragnienia picia. Ale gdy już pije – to aż do całkowitej utraty kontroli i pojawienia się stanu zupełnego oszołomienia.
– alkoholizm typu Zeta – uznawany przez część badaczy, a charakteryzujący osoby, które pod wpływem alkoholu używają przemocy w stosunku do innych.

Nieleczone uzależnienie od alkoholu jest procesem samozniszczenia. Destrukcja dotyczy każdej sfery życia człowieka – rodzinnej, zdrowotnej, społecznej, duchowej czy wreszcie zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel. 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Kraków, Łódź , Lublin, Katowice oraz Kielce

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: