Istnieje kilka rodzajów alkoholizmu.

Klasyfikacja alkoholizmu T. F. Babora

T. F. Babor w 1992 r. Modele alkoholizmu według Babora obejmują dwa rodzaje choroby:

 • typ A – ten typ alkoholizmu charakteryzuje się późnym rozpoczęciem spożywania alkoholu. W okresie dzieciństwa nie odnotowuje się tak dużej liczby czynników ryzyka w postaci np. zaburzeń zachowania czy problemów natury wychowawczej jak to ma miejsce w drugim typie alkoholizmu. Skala i nasilenie uzależnienia nie jest głębokie, ponadto alkohol nie jest przyczyną tak silnych problemów społecznych i zauważa się mniej zaburzeń psychicznych w wyniku picia.
 • typ B – początek uzależnienia jest stosunkowo wczesny, na rozwój uzależnienia ma wpływ obecność większej liczby czynników ryzyka w dzieciństwie, często alkoholizm występował w najbliższym otoczeniu uzależnionego od wczesnych lat życia, głębokość i nasilenie uzależnienia jest większe niż w alkoholizmie typu A, często obserwuje się używanie innych substancji psychoaktywnych, typowym elementem jest występowanie zaburzeń psychicznych, dochodzi także do nawrotów ostrego picia już w trakcie leczenia.

Typologia alkoholizmu J. Hauser

W 1996 r. J. Hauser stworzyła własną typologię alkoholizmu, biorąc pod uwagę czynniki kliniczne:

 • typ 1 – charakteryzuje się początkiem uzależnienia w późniejszym niż w pozostałych dwóch typach okresie życia. Obciążenia rodzinne alkoholizmem nie występują lub są niewielkie. Nasilenie głębokości uzależnienia jest małe, nie towarzyszą mu również zaburzenia natury psychicznej i somatycznej.
 • typ 2 – początek uzależnienia jest wczesny, chory ma znaczne obciążenia rodzinne, jeśli chodzi o wzorzec spożywania alkoholu. Stopień nasilenia choroby jest duży, jednak nie obserwuje się somatycznych objawów uzależnienia od alkoholu, jak i brak jest zaburzeń psychicznych.
 • typ 3 – tu także początek uzależnienia ma miejsce we wczesnej młodości, obciążenia rodzinne alkoholizmem są niewielkie, za to stopień uzależnienia jest duży, zaburzenia w fizycznym i psychicznym funkcjonowaniu organizmu są powszechne i nasilone.

Typologia alkoholizmu według Cloningera

Podział stworzony przez Cloningera miał znaczny wpływ na rozumienie problemu alkoholizmu. Można podzielić go na dwa typy:

 • typ 1 – w głównej mierze dotyka kobiet, zazwyczaj z depresyjnymi cechami osobowości. Może pojawiać się na skutek chęci samodzielnej próby leczenia się z zaburzeń nastroju i lęków różnego rodzaju. Pije się zazwyczaj okresowo, wyodrębniając okresy całkowicie abstynencyjne;
 • typ 2 – częściej występujący u mężczyzn, w młodym wieku. Jest to rodzaj raczej przewlekły, z krótkimi przerwami. Powikłania występują dosyć późno.

Rodzaje alkoholizmu według O. M. Lescha

M. Lesch wyodrębnia cztery rodzaje alkoholizmu, na podstawie komponentów neurofizjologicznych, biologicznych i całościowych:

 • typ 1 – inaczej typ właściwy lub pierwotny, wiąże się z ciężkimi objawami abstynencyjnymi, którym osoba uzależniona próbuje w ten sposób zapobiec. Podczas abstynencji mogą występować drgawki, tachykardia, skoki ciśnienia tętniczego oraz nasilony głód alkoholowy;
 • typ 2 – lękowy – obejmuje osoby, u których występują stany lękowe i które chcą złagodzić je przy pomocy alkoholu. Nie występują tu za to drgawki ani tendencje samobójcze;
 • typ 3 – depresyjny lub psychiatryczny – alkohol spożywany jest jako lek na głęboką depresję bądź zaburzenia;
 • typ 4 – pierwotnie organiczny – na ten rodzaj alkoholizmu mają wpływ między innymi czynniki wpływające na rozwój we wczesnym dzieciństwie. Mogą to być między innymi uszkodzenia okołoporodowe, choroby OUN, urazy głowy, padaczka oraz zaburzenia funkcji poznawczych.

Typy alkoholizmu według E. M. Jellinka

Elvin Morton Jellinek w 1969 roku przedstawił model choroby alkoholowej, który zawierał typologię wyróżniającą pięć rodzajów alkoholizmu. Podział ten stosowany jest do dziś.

 • Alfa – rodzaj uzależnienia oparty wyłącznie na psychice. Najczęściej występuje u osób z niską tolerancją na stres, które sięgają po alkohol w celu odprężenia i zapomnienia o problemach. Jest to dla nich ucieczka od trudnej rzeczywistości.
 • Beta – w tym rodzaju alkoholizmu pojawiają się powikłania somatyczne na skutek nadmiernego picia, jak na przykład marskość wątroby, zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego czy uszkodzenie trzustki. Przyczyny nałogu leżą w sytuacji społecznej, środowiskowej i obyczajowej.
 • Gamma – to najczęściej występujący typ alkoholizmu. Rozpoczyna się od uzależnienia psychicznego, skutkując stopniowym wzrostem tolerancji na alkohol i uzależnieniem fizycznym. Alkoholicy w typie Gamma tracą kontrolę nad ilością spożywanych trunków, jednak są w stanie robić przerwy i świadomie decydować o tym, kiedy wrócą do picia. W zaawansowanym stadium, podczas przerw mogą występować objawy zespołu abstynencyjnego.
 • Delta – chory w typie Delta przeważnie pije niskoprocentowy alkohol. Nie jest w stanie jednak całkiem powstrzymać się od picia. Odstawiając alkohol chociaż na chwilę, bardzo szybko pojawiają się objawy abstynencyjne. Przez długi czas może utrzymywać się stały poziom alkoholu we krwi, co prowadzi do poważnych uszczerbków na zdrowiu, które jednak pojawiają się powoli.
 • Epsilon – polega na tak zwanych ciągach alkoholowych. Uzależniony może porzucić alkohol na długi czas, nawet na rok. Po tym okresie jednak rzuca się w wir uzależnienia i pije do momentu, aż nie osiągnie stanu całkowitego omamienia i otępienia.
 • Zeta – niektórzy badacze wymieniają również typ Zeta, który charakteryzuje osoby dopuszczające się aktów przemocy po spożyciu.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel: 48 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Łódź, Kielce, Końskie, Opoczno, Starachowice, Małogoszcz oraz Iława.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: