DDA - dzieci alkoholików.

 Alkoholizm ma wiele ofiar a najbardziej bezbronnymi ofiarami są dzieci alkoholików. Zamiast żyć w domu wypełnionym miłością i bezpieczeństwem te dzieciaki muszą zmagać się ze stresem, strachem oraz lękiem który jest dostarczany im przez własnych pijących rodziców. W wyniku tego rodzaju wychowania dzieci te mogą chorować w przyszłości na depresję lub inne zaburzenia psychiczne. Niektórzy mogą nawet poczuć, że są w jakiś sposób odpowiedzialni za picie swoich rodziców.
Mogą mieć trudności z nawiązaniem bliskich przyjaźni i tworzenia stałych związków. Niepokój, który wynika z niemożności zrozumienia otaczającego ich świata może doprowadzić, że w najgorszym scenariuszu same zaczną sięgać po alkohol. Bardzo często u dorosłych dzieci alkoholików potrzebna jest terapia oraz wsparcie grupowe po to aby pokonać emocjonalną przepaść spowodowaną ich przeszłością. Oto jakie role mogą przyjąć dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym: 

bohaterem rodzinnym - Bohater chce, aby wszyscy w rodzinie wyglądali dobrze. Stara się naprawiać wszystkie  błędy występujące w rodzinie które często są spowodowane piciem jednego z rodziców. Te dzieci  robią wszystko, co mogą, aby rodzina wyglądała na "normalną". Biorą na siebie masę dodatkowych obowiązków, często opiekuje się  młodszym rodzeństwem. Mimu trudnej sytuacji w domu i ciężkich warunków do nauki potrafią przynosić dobre oceny ze szkoły. Dziecko bohater stara się aby rodzina była z niego dumna, stara się być pocieszycielem w trudnych chwilach. Rodzina aby ukryć problem pijącego członka rodziny często zasłania się osiągnięciami dziecka "bohatera" aby sprawić pozór bardziej normalnej rodziny. 

Kozioł ofiarny -  odciąga uwagę od uzależnionego poprzez odgrywanie roli zbuntowanego, niesfornego i nieposłusznego dziecka. Bardzo szybko popada w problemy z nauką, często opuszcza lekcje. Dodatkowo takie dziecko może być agresywne i szybko sięga po środki zmieniające świadomość ( alkohol, narkotyki itp.) U takiego dziecka jest wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie w przyszłości skazane za jakieś przestępstwo. 

Maskotka rodziny - to dziecko używa humoru, aby poradzić sobie z konfliktem i napięciem w rodzinie wywołanego z powodu picia osoby uzależnionej. Rozśmieszanie, opowiadanie dowcipów oraz komiczne zachowanie ma na celu złagodzenie panującego w domu niezdrowego nastroju spowodowanego piciem osoby uzależnionej. Niestety te dzieci są traktowane niepoważnie, a same żyją w ciągłym stresie. 

Dziecko we mgle - Są to dzieci ciche, małomówne i wycofane. Nie walczą o swój byt, nie zgłaszają sprzeciwów, starają się zachowywać w taki sposób "niewidzialny" dla otoczenia. Często dzieci te uciekają od nieprzyjemnego otaczającego ich świata w świat iluzji które same sobie tworzą. Nie sprawiają większych problemów, mają przeciętne wyniki w nauce i sporcie. 

Dozorca - Niektóre dzieci mogą usprawiedliwiać zachowania uzależnionego rodzica, ukrywać je i starać się, aby wszyscy byli szczęśliwi mimo widocznych problemów . Stara się, aby problemy rodzinne nigdy nie opuszczały murów domu, więc sąsiedzi i dalsi członkowie rodziny mogą  nie widzieć na pierwszy rzut oka problemu dotyczącego picia jednego z rodziców. 

Alkoholizm często wykracza daleko poza pijącego alkoholika i dociera do wszystkich wokół pijącego w tym do ich własnych dzieci. 
Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl  lub pod nr tel. 795 009 679. Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Kielce, Toruń, Lublin, Piotrków Trybunalski, Opoczno oraz Starachowice
Prywatny ośrodek terapii uzależnień "Nasz Zapał"

Kontakt

Zadzwoń
Adres:
Staszica 27
26-085 Ćmińsk
woj. świętokrzyskie
Dane działalności:
NIP: 5492159268
REGON: 122763717
Tel: 795 009 679

© Copyright 2022 Nasz Zapał - Realizacja SEMLife.pl Agencja SEO