Pomiędzy celami głównymi mogą zostać wyznaczone także cele pośrednie, które stanowią małe kroki w stronę większego sukcesu.

Jej skuteczność i wpływ na osobę uzależnioną zależy w dużej mierze od tego, jak jest zmotywowana do podjęcia terapii

Na terapii osoba uzależniona przede wszystkim uzyskuje wgląd w swoje dotychczasowe życie, uświadamia sobie fakt, że straciła kontrolę nad piciem. Zaczyna dostrzegać problem i swoją bezsilność wobec niego. Uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy. Dodatkowo uzyskuje samoświadomość swojej osoby, rozpoznaje swoje potrzeby, ograniczenia i emocje, które stanowią wyzwalacz prowokujący nałóg. Poznaje siebie i dochodzi do przyczyn sięgania po alkohol.

Obiektywnie terapia alkoholowa pomaga w:

 • powstrzymaniu destrukcyjnego wpływu alkoholu na: życie rodzinne, zawodowe oraz zdrowie,
 • uświadomieniu sobie mechanizmów, które są odpowiedzialne za sięganie po alkohol,
 • nabraniu sił do utrzymywania abstynencji,
 • powrocie do właściwego funkcjonowania psychofizycznego,
 • wytworzeniu prozdrowotnej postawy wobec własnego życia,
 • lepszej kontroli i samokontroli oraz radzeniu sobie z głodem alkoholowym,
 • podtrzymywaniu postawy i stylu życia, który przyczynia się do zdrowienia – Trzeźwienia.

Terapia uzależnień opiera się na takich oddziaływaniach, jak:

 • reprogramming (uczenie pacjenta nowych, korzystnych dla zdrowia zachowań oraz postaw);
 • terapia indywidualna;
 • terapia grupowa;
 • edukacja;
 • treningi umiejętności

Oczywiście sukces, jaki odniesiesz, zależy w dużej mierze od Twojego nastawienia i chęci współdziałania.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel: 48 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: leczenie alkoholizmu Kielce, leczenie alkoholizmu Końskie, leczenie alkoholizmu Opoczno, leczenie alkoholizmu Starachowice oraz leczenie alkoholizmu Ostrowiec Świętokrzyski.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: