Dziś omówimy najskuteczniejszą metodę dzięki której wiele osób podjęło terapię.
Interwencja, jest metodą, która – jeśli jest dobrze przygotowana, doprowadza aktywnego alkoholika do leczenia.

Jest to metoda o określonej strukturze i zasadach. Interwencja jest specjalnie przygotowanym działaniem (procedurą), podjętym przez osoby najbliższe osobie z problemem uzależnienia (np. członków rodziny, przyjaciół). Jej zwieńczeniem jest spotkanie (wspólnie z alkoholikiem), na którym są przedstawione fakty przemawiające za koniecznością leczenia.

Sesja ta przygotowywana jest w tajemnicy przed alkoholikiem, aby zapraszając go później na ową sesję nie odkrywać kart przed spotkaniem. Można powiedzieć, że jest to działanie z zaskoczenia. Takie działanie, chociaż wstępnie budzi w wielu osobach niechęć, związane jest z powszechnie znaną prawdą, iż alkoholik nie chce słuchać o faktach swojego uzależnienia, irytując się lub obracając wszystko w żart, kontratakując czy też po raz kolejny obiecując poprawę. Oczywiście sesja interwencyjna może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy alkoholik jest trzeźwy.

Warto też wspomnieć o celach uzależnionego czy obietnicach, które złożył i nie spełnił właśnie z powodu picia. To w pewien sposób gra na emocjach, ale często to najlepszy sposób. Można cytować słowa osoby uzależnionej czy wskazywać na jej konkretne zachowania. A przede wszystkim mówić o tym, co osoby bliskie doświadczyły, widziały oraz czuły w związku z zachowaniami osoby uzależnionej.

Interwencja nie powinna być:

  • kolejną awanturą rodzinną na temat nadużywania alkoholu
  • sesją oskarżeń i pretensji wobec osoby pijącej
  • dyskusją o tym, dlaczego alkoholik pije
  • publicznym upokarzaniem alkoholika

Rozmawiajmy o faktach i zachowaniach związanych z piciem – nie zajmujemy się domniemaniami ani tym, co nie ma bezpośredniego związku z piciem osoby uzależnionej.

Podsumowując, na sesji interwencyjnej mówimy o tym, że zależy nam na osobie uzależnionej, o incydentach i faktach związanych z jej uzależnieniem oraz o tym, kiedy i gdzie ma ona udać się po specjalistyczną pomoc. Dobrze przeprowadzona interwencja to skuteczna metoda motywacyjna. Zmieniają się najbardziej ci, którzy INTERWENCJĘ podejmują. Zmienia się układ sił, rodzaj komunikatów, sposób patrzenia w oczy itp. Dlatego INTERWENCJA jest ważną metodą zmieniania siebie. Zapraszamy do zapoznania się z innymi tematami dotyczącymi uzależniania od alkoholu na stronie nasza-terapia.pl
Posłuchaj naszego bloga na platformie YouTube

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: