Realizujemy autorski program terapeutyczny, wypracowany na podstawie wieloletnich, indywidualnych doświadczeń naszych terapeutów w pracy z uzależnionym pacjentem. Na podstawie wstępnej diagnozy, wspólnie z pacjentem ustalamy szczegółowy plan.

Nasza Terapia jest przeznaczona dla osób które doznały cierpienia wywołanego przez nadmierne picie. Jest to terapia dopasowana indywidualnie do pacjenta. Polega na modyfikacji dysfunkcji negatywnych emocji oraz zachowań i myśli. Alkohol może zniekształcić postrzeganie rzeczywistości natomiast terapia ma na celu uświadomienie problemu i wskazanie odpowiednich rozwiązań. Terapia poznawczo-behawioralna jest integralną częścią nowoczesnego leczenia uzależnień, która analizuje zachowania i postawy uzależniające.

Przezwyciężenie fizycznej zależności od alkoholu jest tylko częścią rozwiązania problemu. Nasza terapia pomaga ludziom analizować ich zachowania i rozwijać zdrowsze mechanizmy radzenia sobie z uzależnieniem. Kiedy dana osoba nauczy się obiektywnie analizować swoje przeszłe zachowania łatwiej będzie dostrzec, co poszło nie tak i które zachowania zachęciły ją do ponownego picia. Nasza Terapia zachęca do głębokiego, introspekcyjnego spojrzenia na przyczyny problemów związanych z piciem. Terapia ma na celu uświadomienie osobie nadużywającej jaki destrukcyjny wpływ mają nawyki związane z piciem oraz nauczyć ją zdrowszych mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ukierunkowana jest na przyczyny źródłowe – zamiast tylko na objawy uzależnienia. Wiąże się to ze szczegółową analizą zachowań w przeszłości i opracowaniem nowych, zdrowszych technik radzenia sobie ze stresem oraz sprzyja zapobieganiu nawrotom. Nasza Terapia uczy ludzi radzenia sobie z głodem i przełamywania wcześniejszych destrukcyjnych zachowań, aby mieć większe szanse uniknięcia nawrotów. Uczymy identyfikować i korygować zachowania problematyczne, stosując szereg różnych umiejętności które można wykorzystać do powstrzymania nadużywania picia i zajęcia się szeregiem innych problemów, które często z nim współwystępują. Dodatkowo w każdą sobotę organizowane są mitingi AA w których udział biorą nasi pacjenci.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel. 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z województwa: Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego i oczywiście Świętokrzyskiego.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: