Osoby współuzależnione często nieświadomie ułatwiają partnerom trwanie w nałogu, np. poprzez ukrywanie ich problemu czy chronienie ich przed konsekwencjami nałogu. Dlatego zapraszamy do zapoznania się poniższym artykułem.

Pomagamy zarówno rodzinom jak i uzależnionym z całego województwa świętokrzyskiego.

Co daje siłę i motywację osobie uzależnionej?

 • Doświadczanie konsekwencji swoich negatywnych zachowań.
 • Mówienie wprost z życzliwością o problemie osobie która go ma.
 • Pozwalanie osobie na popełnianie błędów wynikających z jej nałogowych zachowań.
 • Zachęcanie do podjęcia terapii i poszukania pomocy.
 • Wyciąganie konsekwencji wobec osoby uzależnionej jeśli jej zachowanie nas rani, konsekwentne trzymanie granic i postanowień.
 • Dzielenie się z osobą własnymi doświadczeniami z pokonania nałogu (jeśli się takie ma).
 • Dzielenie się z osobą uzależnioną tym jak się czujemy w związku z jej zachowaniami.
 • Podjęcia własnej terapii, jak się jest w związku z osobą, która ma nałóg.

Co NIE pomaga osobie uzależnionej?

 • Maskowanie konsekwencji, przejmowanie odpowiedzialności, ukrywanie zachowania przez innych.
 • Udawanie, że problemu nie ma, mówienie o nim tylko w gniewie i frustracji.
 • Kontrolowanie osoby i jej zachowania, próba wymuszania na niej “dobrego”.
 • Poniżanie i obrażanie osoby, mówieniu by “szła się leczyć”.
 • Przymykanie oka na złe zachowanie osoby, niekonsekwentne działanie, strasznie osoby konsekwencjami bez ich realizacji.
 • Pouczanie, moralizowanie, teoretyzowanie jak powinna robić i postępować.
 • Potępianie, obwinianie, krytykowanie.
 • Postrzeganie osoby uzależnionej jako jedynie tej co ma “problem” i niepodejmowanie żadnej pracy nad sobą zachowania.

Pamiętaj o tym aby nie udawać, że problem nie istnieje. Bądź sobą i nie chroń na siłę uzależnionego
Dowiedz się czegoś o uzależnieniach – czytaj naszego bloga

Posłuchaj naszego bloga na platformie YouTube

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: