Choroby wątroby – nadmierne spożycie alkoholu

W przypadku nadmiernego spożywania alkoholu, do największych uszkodzeń dochodzi w wątrobie. To ona jest bowiem głównym miejscem metabolizmu etanolu.

Zmiany chorobowe występujące w wątrobie w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu mogą przybrać postać:

 • alkoholowego stłuszczenia wątroby;
 • alkoholowego zapalenia wątroby;
 • alkoholowej marskości wątroby.

Stłuszczenie wątroby

Alkoholowe stłuszczenie wątroby jest pierwszym etapem uszkodzenia wątroby. Do jego rozwoju może dojść już nawet po 3-7 dniach znacznego nadużywania alkoholu.Objawy mogą mieć różny stopień nasilenia. W podstawowej formie lipidy gromadzą się w postaci kropli tłuszczu wypełniających komórkę. Jeśli w dalszym ciągu do organizmu dostarczane będą duże ilości alkoholu, zmiany obejmą całość miąższu wątroby i powodować będą tworzenie się ziarniaków tłuszczowych. Może w takiej sytuacji dojść do pękania komórek z powodu przeładowania tłuszczem.

Alkoholowe zapalenie wątroby

Na tym etapie chory na alkoholizm może cofnąć zmiany w wątrobie, ale musi w tym celu całkowicie zaprzestać picia. Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się występowaniem różnego stopnia nasileniem stłuszczenia, zwyrodnieniem balonowatym komórek wątroby, stanem zapalnym oraz rozwijającym się włóknieniem. Nawet zaawansowane zapalenie wątroby może długo przebiegać bez objawów.

Alkoholowe zapalenie wątroby charakteryzuje się różnorodnością objawów, występują np.:

 • przewlekłe zmęczenie;
 • nudności i wymioty;
 • żółtaczka;
 • gorączka;
 • obrzęki;
 • wodobrzusze;
 • objawy niewydolności wątroby.

To stadium zmian charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia stłuszczenia, stanem zapalnym, zwyrodnieniem „balonowatym” i rozwojem zwłóknienia. W przypadkach łagodnego lub umiarkowanego zapalenia, abstynencja alkoholowa prowadzi w ciągu tygodni i miesięcy do cofnięcia się większości zmian.

Marskość wątroby

Marskość wątroby to stan, który może doprowadzić nawet do śmierci. Choroba wywołuje poważne uszkodzenie tego narządu, opierające się na zastąpieniu komórek wątroby tkanką bliznowatą.

Objawy alkoholowej marskości wątroby to:

 • żółtaczka;
 • stany podgorączkowe;
 • obrzęki kończyn;
 • wodobrzusze;
 • żylaki przełyku;
 • encefalopatia wątrobowa obejmująca m.in. zaburzenia koncentracji, upośledzenie świadomości, zaburzenia rytmu snu i czuwania

Zmiany są tak rozległe, że mogą prowadzić do wielu powikłań. Przez duże natężenie włóknienia, dochodzi do całkowitego zatarcia struktury anatomicznej narządu. Miejsce zrazików wątrobowych, zajmują guzki regeneracyjne, czyli skupiska wątrobowe, które otoczone są przez gęste pasma tkanki łącznej. Skutkiem niedokrwienia jest martwica komórek wątrobowych i jawne kliniczne zaburzenia wątroby

W najbardziej zaawansowanym stadium zmian chorobowych, jakim jest marskość wątroby, w momencie przejścia z zaawansowanego stanu zapalnego, do wspomnianych już objawów dochodzą też:

 • żylaki przełyku,
 • zaburzenia koncentracji,
 • upośledzenia świadomości,
 • zaburzenia rytmu snu i czuwania.

W celu rozpoznania zaburzeń związanych z piciem alkoholu stosowany jest m. in. specjalny kwestionariusz AUDIT (ang. Alcohol Use Disorders Inventory Test) opracowany przez Światową Organizację Zdrowia. W badaniach laboratoryjnych natomiast typowe jest niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: aminotransferazy asparaginianowej (AST) i alaninowej (ALT), z przewagą aminotransferazy asparaginianowej oraz wzrost aktywności gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP), wywołany przez zwiększony metabolizm alkoholu etylowego.

W każdym stadium zmian wątrobowych należy zaprzestać spożywania alkoholu. Tylko całkowita abstynencja daje szansę na poprawę stanu zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel: 48 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Kielce, Końskie, Opoczno, Starachowice, Radom oraz Ostrowiec Świętokrzyski.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: