Zachowania związane z kontrolowaniem picia

Kontrolowanie picia uznawane jest za fundamentalny aspekt zaburzeń używania alkoholu. Kliniczne znaczenie tego objawu znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci trzech kryteriów diagnostycznych w DSM-5 (APA, 2018). Opisane zostało w postaci:

kryterium 1

Alkohol często jest wypijany w dużych ilościach lub przez okres dłuższy niż zamierzony;

kryterium 2

Występuje trwałe pragnienie lub bezskuteczne próby przerwania albo kontrolowania picia alkoholu;

kryterium 3

Duża ilość czasu jest poświęcana na działania niezbędne do pozyskania alkoholu, picia go lub odwracania efektów jego działania.

Rozumienie objawów

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne rozpatruje upośledzenie kontroli w aspekcie dwóch obszarów: więcej/dłużej oraz zaprzestanie/kontrola. Najczęściej definiowane jest jako niepowodzenie w zakresie umiejętności ograniczania picia (Leeman i in., 2014). Trudności te charakteryzują się zachowaniami zmierzającymi do:

  • kontrolowania rozpoczętego już picia alkoholu, dotyczy to sytuacji, w których osoba wypija większe ilości lub poświęca więcej czasu, aniżeli zamierzała;
  • całkowitego zaprzestania picia lub unikania kontaktu z alkoholem, za co odpowiedzialne jest doświadczanie uporczywego pragnienia (głodu).

Warto nadmienić, że bezskuteczne próby unikania lub całkowitego zaprzestania picia są stosunkowo rzadziej występującym zjawiskiem upośledzenia kontroli aniżeli trudności kontrolowania czasu oraz ilości wypijanego alkoholu.

Utrata kontroli nad piciem to niezdolność decydowania o początku picia, ilości wypijanego alkoholu i momentu zaprzestania

„Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że przestaliśmy kierować własnym życiem”. Tak brzmi tekst Pierwszego Kroku Anonimowych Alkoholików. Nie ulega wątpliwości, że uznanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu oraz uświadomienie sobie utraty zdolności do konstruktywnego kierowania własnym życiem jest pierwszym i decydującym krokiem na drodze do zdrowia i trzeźwego życia.

Każda dzisiejsza utrata kontroli nad piciem, jutro stanie się totalną utratą kontroli nad życiem i to w każdym jego aspekcie.

Posłuchaj naszego bloga na platformie YouTube

Część 1

Część 2

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: