FAS – to Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS), który jest najcięższym zaburzeniem powstającym u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Charakteryzuje się m.in. obniżoną wagą urodzeniową dziecka, jego niskim wzrostem, zmianami w budowie twarzy tzw. dysmorfiami, a przede wszystkim uszkodzeniami mózgu.

Jest to najcięższe zaburzenie powstające u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Alkohol może też powodować uszkodzenia mózgu bez wyraźnych zmian w budowie ciała lub wyglądzie dziecka, mówimy wówczas o częściowym Płodowym Zespole Alkoholowym (pFAS) lub neurobehawioralnych zaburzeniach zależnych od alkoholu (ARND). Wspólnym określeniem dla tych wszystkich uszkodzeń jest często używane pojęcie FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Trudności rozwojowe dzieci z grupy FASD

Jeśli kobieta w ciąży pije alkohol, to jej dziecko może mieć:

 • problemy adaptacyjne po porodzie,
 • problemy z regulacją snu i czuwania,
 • trudności w gryzieniu i połykaniu pokarmu,
 • kłopoty z koordynacją ruchową,
 • deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi,
 • opóźnioną zdolność mówienia,
 • trudności w liczeniu,
 • spowolnione procesy myślenia.

Co zrobić?

 • Jeśli jesteś w ciąży – zachowaj abstynencję.
 • Nie bój się ostrzegać inne kobiety w ciąży przed szkodliwymi skutkami działania alkoholu.
 • Jeśli wychowujesz dziecko, które w okresie prenatalnym było narażone na działanie alkoholu, nie czekaj z diagnozą i zaplanowaniem terapii.
 • Nie maskuj uszkodzeń z grupy FASD innymi diagnozami, gdyż Twoje dziecko może otrzymać nieadekwatną pomoc.
 • Nie ulegaj złudzeniu, że dziecko sobie dobrze radzi – większość dzieci z FASD dobrze radzi sobie z zadaniami rozwojowymi we wczesnym dzieciństwie.
 • Nie czekaj, aż problemy się nawarstwią.

Szukaj wsparcia nie tylko u specjalistów, ale także u innych rodziców, którzy mają sukcesy w wychowywaniu dzieci z FASD.

Źródło: Broszura „Zrozumieć dziecko z FAS” Teresa Jadczak – Szumiło

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: