Spożycie alkoholu może doprowadzić do śmierci, ale mechanizmy zgonu mogą być bardzo różne. Często zgon następuje na wskutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale przyczyną śmierci związaną z alkoholem może też być zachłyśnięcie się czy też wychłodzenie organizmu u osób pijanych. Zatrucie alkoholem nie jest jednoznaczne z upiciem się.

Zatrucie alkoholowe alkoholem etylowym rozpoznaje się poprzez oznaczenie stężenia alkoholu we krwi. Ma to duże znaczenie, ponieważ pozwala rozróżnić zatrucia mieszane (np. lekami nasennymi), które często towarzyszą zatruciu alkoholowemu. Regularne spożywanie alkoholu prowadzi do uzależnienia (alkoholizmu), który nie tylko wpływa destrukcyjne na życie chorego, ale również jego rodziny i najbliższy. Bardzo często osoby nadużywające alkohol są sprawcami przemocy fizycznej i psychicznej wobec swoich bliskich

Wyróżniamy cztery stopnie zatrucia alkoholem związane z następującymi objawami:

I stopień zatrucia (stężenie etanolu we krwi wynosi pomiędzy 0,3 a 0,4 promila) – występuje pobudzenie, wesołość, pewność siebie pijącego, zapach alkoholu z ust, nadpobudliwość ruchowa, problemy z mówieniem, zaburzenia równowagi, chwiejność, dziwne zachowanie, obniżenie krytycyzmu, wrażenie poprawy nastroju i zwiększonej pewności siebie, euforia; wydłużony czas reakcji i gorsza koordynacja wzrokowa

II stopień zatrucia (początek stanu nietrzeźwości; stężenie wynosi 0,5-0,6 promila) obserwuje się senność: osłabienie, mówienie od rzeczy, przyspieszona akcja serca, słowotok, problemy ze świadomością oraz chwiejność ruchów, osłabienie samokontroli, wielomówność, postępujące spowolnienie reakcji ruchowych

III stopień (0,7 – 2 promile) – występuje zamroczenie i pierwsze objawy wysokiego ciśnienia tętniczego krwi; osłabienie, utrata świadomości, niemożność kontrolowania swojego zachowania i panowania nad sytuacją oraz własną fizjologią; osoba upojona jest nadwrażliwa i daje się łatwo sprowokować, dodatkowo pojawia się mniejsza wrażliwość na ból, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji,dalsze wydłużanie czasu reakcji, pogorszenie koordynacji ruchowej i logicznego wnioskowania, zaburzenia koncentracji, równowagi i odczuwania bodźców bólowych, wzmożenie drażliwości i narastanie skłonności do agresji; wzrasta tętno i ciśnienie krwi

IV stopień zatrucia (2-3 promile) – charakterystyczna jest zamartwica, trudności w utrzymaniu równowagi, niewyraźna mowa,hipotermia, śpiączka,kłopoty z oddychaniem, brak reakcji na bodźce; pojawiają się objawy zatrucia alkoholem,pogłębiające się zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki, upośledzenie odruchów i czucia

V stopień (3-4 promile) – dochodzi do wystąpienia pełnoobjawowego zatrucia alkoholem i spadku parametrów takich jak: temperatura ciała, częstość oddechów oraz ciśnienie tętnicze krwi,pogłębiające się zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki, upośledzenie odruchów i czucia, obniżenie temperatury ciała i ciśnienia krwi, możliwe zahamowanie oddychania i zaburzenia rytmu serca

VI stopień – to faza, w której ilość etanolu we krwi przekracza 4 promile i dochodzi do zagrożenia życia człowieka, śpiączka, zaburzenia oddychania i rytmu serca, spadek ciśnienia krwi

Wobec osoby, u której istnieje podejrzenie zatrucia alkoholem, należy zastosować podstawową opiekę, tj. zapewnić jej ciepło, nawadnianie oraz zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych. Jeśli zatrucie alkoholem może dotyczyć III i IV stopnia, należy pilnie skontaktować się ze specjalistą który pomorze w odtruciu organizmu. W naszym Ośrodku oferujemy taką profesjonalną pomoc.

Maksymalne stężenie alkoholu we krwi notujemy po około 0,5 do 3 godzin od spożycia. Alkohol jest rozkładany w wątrobie do aldehydu octowego z szybkością około 100-125 mg /kg/godzinę.

Zatrucie u osoby dorosłej może nastąpić po spożyciu 1-1,5ml/kg, czyli 50-100 ml czystego spirytusu. Za dawkę śmiertelną przyjmuje się 5-8 g /kg u osoby dorosłej a tylko 3 g/ kg u dzieci.

Jeżeli osoba pijana jest nieprzytomna, to pierwsza pomoc polegać powinna na ułożeniu poszkodowanego na boku, aby nie zachłysnął się wymiocinami. Należy obserwować chorego i zwracać uwagę, czy nie pojawiają się niepokojące objawy, takie jak: utrata przytomności, spłycenie oddechu, utrudnione oddychanie lub drgawki. W takiej sytuacji należy chorego przewieźć do szpitala.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel. 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Warszawa, Staszów, Opatów, Włoszczowa oraz Radom

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: