Ludzie często sięgają po alkohol, aby uciec od nieprzyjemnych wspomnień lub ukryć się przed przeszkadzającymi emocjami. Alkoholizm jest jednak potężnym dostawcą samookaleczających się nadużyć emocjonalnych, a ci, którzy piją, aby zapomnieć, faktycznie przygotowują się na tsunami cierpienia. Alkoholizm niszczy poczucie pewności siebie oraz poczucie własnej wartości, pozostawiając głębokie emocjonalne blizny.

Alkoholizm jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną formą uzależnienia chemicznego. Bardzo mocno wpływa na poczucie własnej wartości. emocjonalnego bólu doświadczają również członkowie rodziny i bliscy znajomi, przyjaciele, którzy są uwięzieni w sieci cierpienia. Emocjonalne korzenie zaburzenia picia alkoholu często można znaleźć w przeszłości, najczęściej w trudnym dzieciństwie, należy jednak pamiętać, że nie jest to reguła. Niektórzy alkoholicy w swojej przeszłości byli poddawani przemocy fizycznej, emocjonalnej a nawet seksualnej. Natomiast inni byli zaniedbywani przez swoich rodziców. U niektórych alkoholików w okresie dorastania rówieśnicy wykluczyli ich ze swojego środowiska lub ich zastraszali. Narażenie na traumę z dzieciństwa jest powszechne wśród osób z problemami alkoholowymi, ale trauma lub nadużywanie, które pojawiają się w późniejszym okresie życia, mogą pozostawić równie wielki ślad i zwiększyć szanse na rozwój zaburzeń związanych z piciem alkoholu. Bycie ofiarą przemocy na jakimkolwiek etapie życia może predysponować osobę do uzależnienia. W podobny sposób może wpływać nagła utrata małżonka lub dziecka. Samotność i izolacja społeczna mogą zwiększyć ryzyko problemów związanych z piciem, szczególnie jeśli towarzyszy temu jakaś forma choroby psychicznej. Cierpienie z powodu wszelkiego rodzaju zaburzeń nastroju lub lęku jest dobrze ugruntowanym czynnikiem ryzyka nadużywania alkoholu.

Nadmierne picie może zwiększyć natężenie istniejących wcześniej problemów emocjonalnych i wywołać dodatkowy zamęt i stres. Oto niektóre silne i nieprzyjemne emocje odczuwane przez alkoholików:

Wstyd – Alkoholizm jest upokarzającym problemem, a alkoholicy podejmą wszelkie wysiłki, aby ukryć prawdę przed innymi.
Wina – Ludzie z chorobą alkoholową często źle traktują lub wykorzystują innych, a kiedy są trzeźwi, często są nękani poczuciem winy w wyniku tych działań.
Niepokój -Zaburzenia związane z używaniem substancji wywołują ciągły strach i niepokój – strach przed byciem odkrytym, strach przed konsekwencjami, jeśli nastąpi odkrycie, a nawet strach przed śmiercią.
Smutek – Picie alkoholu może być niezwykle trudne, gdy rozwinie się uzależnienie chemiczne, a powtarzające się niepowodzenia mogą sprawić, że alkoholicy poczują się przygnębieni i nieszczęśliwi.
Gniew -Alkoholicy są źli na siebie ze względu na swoją słabość, ale często wyładowują swój gniew na innych, także na tych, których kochają najbardziej.
Frustracja – Alkoholicy stracili kontrolę nad swoim życiem i losem, co zwiększa ich frustrację i głębokie osobiste niezadowolenie.
Zniechęcenie – Z biegiem czasu ci, którzy mają ciągłe problemy z alkoholem, zaczynają wątpić, że wszystko będzie coraz lepiej, co odzwierciedla ich rozczarowanie własnym zachowaniem.
Beznadziejność – Niektórzy alkoholicy całkowicie tracą nadzieję, a kiedy ich chemiczna zależność osiągnie ten etap, ważne jest, aby natychmiast przystąpili do leczenia, zanim spirale do picia jeszcze bardziej wymkną się spod kontroli.

Gdy u danej osoby występują takie objawy, jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, uogólnione zaburzenia lękowe lub zespół stresu pourazowego, a osoba ta sięga po alkohol to tylko pogarsza swoją sytuację. Może to powodować dramatyczny wzrost nasilenia niektórych objawów zdrowia psychicznego oraz doprowadzić do śmiertelnego przedawkowania w przypadku zmieszania leków farmaceutycznych z alkoholem.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl lub pod nr tel. 795 009 679.

Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Ełk, Kedzierzyn Koźle, Przemyśl oraz Stalowa Wola.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień „Nasz Zapał”

Usługi Ośrodka

Terapia alkoholowa

Szybki kontakt: