9 WRZEŚNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

FAS - to Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS), który jest najcięższym zaburzeniem powstającym u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Charakteryzuje się m.in. obniżoną wagą urodzeniową dziecka, jego niskim wzrostem, zmianami w budowie twarzy tzw. dysmorfiami, a przede wszystkim uszkodzeniami mózgu. 

Jest to najcięższe zaburzenie powstające u dziecka narażonego na działanie alkoholu w łonie matki. Alkohol może też powodować uszkodzenia mózgu bez wyraźnych zmian w budowie ciała lub wyglądzie dziecka, mówimy wówczas o częściowym Płodowym Zespole Alkoholowym (pFAS) lub neurobehawioralnych zaburzeniach zależnych od alkoholu (ARND). Wspólnym określeniem dla tych wszystkich uszkodzeń jest często używane pojęcie FASD - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.

Trudności rozwojowe dzieci z grupy FASD

Jeśli kobieta w ciąży pije alkohol, to jej dziecko może mieć:

 • problemy adaptacyjne po porodzie,

 • problemy z regulacją snu i czuwania,

 • trudności w gryzieniu i połykaniu pokarmu,

 • kłopoty z koordynacją ruchową,

 • deficyty w zakresie koncentracji i ciągłości uwagi,

 • opóźnioną zdolność mówienia,

 • trudności w liczeniu,

 • spowolnione procesy myślenia.

Co zrobić?

 1. Jeśli jesteś w ciąży - zachowaj abstynencję.

 2. Nie bój się ostrzegać inne kobiety w ciąży przed szkodliwymi skutkami działania alkoholu.

 3. Jeśli wychowujesz dziecko, które w okresie prenatalnym było narażone na działanie alkoholu, nie czekaj z diagnozą i zaplanowaniem terapii.

 4. Nie maskuj uszkodzeń z grupy FASD innymi diagnozami, gdyż Twoje dziecko może otrzymać nieadekwatną pomoc.

 5. Nie ulegaj złudzeniu, że dziecko sobie dobrze radzi - większość dzieci z FASD dobrze radzi sobie z zadaniami rozwojowymi we wczesnym dzieciństwie.

 6. Nie czekaj, aż problemy się nawarstwią.

 7. Szukaj wsparcia nie tylko u specjalistów, ale także u innych rodziców, którzy mają sukcesy w wychowywaniu dzieci z FASD.

Źródło: Broszura "Zrozumieć dziecko z FAS" Teresa Jadczak - Szumiło
Prywatny ośrodek terapii uzależnień "Nasz Zapał"

Kontakt

Zadzwoń
Adres:
Staszica 27
26-085 Ćmińsk
woj. świętokrzyskie
Dane działalności:
NIP: 5492159268
REGON: 122763717
Tel: 795 009 679

© Copyright 2022 Nasz Zapał - Realizacja SEMLife.pl Agencja SEO