“abstynencja” oraz “trzeźwienie”    

"trzeźwienie" to coś więcej niż "abstynencja"

 Określenia te różnią się znacząco i obrazują funkcjonowanie osoby uzależnionej od alkoholu. Cześć osób będących na terapii  utrzymuje abstynencję od alkoholu, ale nie każda z nich „trzeźwieje”, co z kolei kończy się powrotem do picia alkoholu. Odzyskanie przez uzależnionego wewnętrznej wolności wiąże się nie tylko z uznaniem prawdy o sobie, ale także ze stopniowym uczeniem się dojrzałej hierarchii wartości. Wolność ludzka to bowiem zdolność do właściwego poruszania się w świecie wartości.

Proces trzeźwienia wymaga ponadto odważnego podjęcia problemu krzywdy, winy i odpowiedzialności za własną przeszłość. Jest to zrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że choroba alkoholowa niesie ze sobą określoną sumę zła i krzywd wyrządzonych przez chorego sobie samemu i innym ludziom.

Abstynencję od alkoholu jest w stanie utrzymać każdy alkoholik – zależy to np. od jego motywacji. Nie każdy jednak podejmuje prawdziwy proces zmian w swoim funkcjonowaniu i myśleniu. Należy wiedzieć, że „abstynencja” określa czas niespożywania alkoholu - bez innych cennych zmian w funkcjonowaniu. Natomiast "trzeźwienie" jest długotrwałym procesem w którym osoba uzależniona dokonuje realnych zmian w swoim zachowaniu i myśleniu na temat siebie, świata czy innych ludzi, rozwija i pielęgnuje swój system wartości. Ten proces zmian czyli „trzeźwienie” osoba uzależniona może rozpocząć trafiając na terapię. 

 Charakterystyka faz trzeźwienia według Leszka Kaplera:
          
          Wymuszona abstynencja. Jest to ostatnia faza kryzysu.  Zaczynamy płacić "  haracz" za picie. Chociaż jeszcze nie decydujemy się na całkowite rozstanie z alkoholem, to boimy się go tak bardzo, że jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby znowu nie wpaść w jego objęcia. Wiemy, że sami nie dajemy sobie rady - zdesperowani sięgamy po pomoc.
          
          Etap wymuszonej abstynencji oznacza, że runął w gruzy dotychczasowy sposób radzenia sobie z życiem przy pomocy picia, dotychczasowe wybory i wartości. Zostaliśmy z abstynencja, której się z konieczności chwytamy. Może dzięki niej nie będzie lepiej, ale też nie będzie gorzej. Strach przed piciem zmusza nas do zadbania, żeby abstynencja trwała jak najdłużej. I wtedy coś jakby się uspokaja: diabelska karuzela zatrzymuje się, pojawia się trochę wewnętrznej ciszy, ulgi i wypoczynku. Nie przybywa kłopotów, z każdym dniem słychać coraz mniej pretensji. Zaczynamy widzieć, że jeśli nie będziemy pić, może się jakoś uda.  
          
          Dominacja abstynencji. To etap, kiedy trudności z utrzymaniem abstynencji można pokonać tylko całkowicie koncentrując się na niej i jej poświęcając, ponieważ po wyrwaniu się z wiru picia okazuje się drogą jedyną. Doświadczenia pierwszych zysków z niepicia - układania się różnych spraw, satysfakcji, poczucia własnej siły - pokazują, że całkowite odrzucenie picia i wszystkiego, co jest z nim związane, jest właśnie sposobem na życie, którego szukaliśmy. 
          
          Jeżeli udaje się utrzymać abstynencję, reszta jakoś się układa. Stawiamy ja więc na pierwszym miejscu w swoim życiu i jej podporządkowujemy wszystko inne, porzucamy zaś to, co jej nie służy, zagraża, osłabia. Uczenie się panowania nad sobą, żeby zachować abstynencję, codziennej systematycznej pracy nad nią, mobilizowania się staje się źródłem umiejętności potrzebnych do uzyskania w życiu tego, co chcieliśmy zyskać. 
          
          Rozwój. Istotą tego etapu jest godzenie się na to, że życie jest pełne zadań i trudności, które trzeba pokonać. Naszym zadaniem jest stawianie sobie celów, wyznaczanie planów, poszukiwanie dróg i sposobów ich realizacji, ciągłe uczenie się niezbędnych do tego umiejętności i mobilizowanie się. W ten sposób wzbogacamy repertuar naszych możliwości, stajemy się bogatsi, pełniejsi, barwniejsi, a także zwiększamy nasze szanse osiągania różnych celów życiowych.   
          
          [na podstawie: Leszek Kapler: Model rozwoju uzależnienia i powrotu do zdrowia. Świat Problemów nr 7/8, lipiec-sierpień 1994, s.8-9] 

Trzeźwienie to proces "powrotu do życia nieskażonego mechanizmami choroby alkoholowej"

´„Objawami” trzeźwienia w obszarach życia mogą być następujące zachowania i myślenie osoby uzależnionej”: 

 • życie rodzinne– alkoholik zaczyna funkcjonować w roli rodzica, małżonka, itd., dba o rodzinę, poprawnie komunikuje się z członkami rodziny, okazuje zrozumienie, wsparcie ciepło. Nazywa swoje potrzeby. Bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny.
 • znajomi, przyjaciele– osoba uzależniona dba o relacje z innymi ludźmi, potrafi „na trzeźwo” spędzać czas z innymi, ma satysfakcję z relacji z innymi, otwiera swój dom na inne osoby. Buduje „grupę wsparcia” dla swojego zdrowienia, w skład której często wchodzą inni trzeźwiejący alkoholicy, służący np. rozmową w trudnych sytuacjach.
 • praca – osoba uzależniona rozwija się zawodowo, pracę wykonuje sumiennie, obowiązkowo. Dba o podnoszenie kwalifikacji.
 • życie duchowe– alkoholik rozwija swoją duchowość, czerpie energię do zmian, godzi się ze swoją bezsilnością na różne doświadczenia życiowe. Wzmacnia i pielęgnuje swój system wartości, określa zasady postępowania.
 • drowie – osoba uzależniona dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, odwiedza lekarza, robi niezbędne badania. Dba o pielęgnowanie zdrowia, np. racjonalnie się odżywia, uprawia sport.
 • pasje, zainteresowania– trzeźwiejący alkoholik powraca do starych zainteresowań (sprzed okresu uzależnienia) lub odnajduje nowe pasje. Dąży do rozwoju, samorealizacji.
 • życie uczuciowe– alkoholik rozwija umiejętności rozpoznawania, nazywania i przeżywania różnych uczuć w konstruktywny sposób. Ma umiejętność przeżywania złości i radości, mówi o swoich uczuciach i potrzebach, nie rani przy tym innych ludzi.

  Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na Naszym Blogu, wszelkie pytania dotyczące Terapii w Naszym Ośrodku prosimy kierować na kontakt@nasza-terapia.pl  lub pod nr tel. 795 009 679. Pozdrawiamy nowych czytelników z takich miast jak: Warszawa, Staszów, Opatów, Włoszczowa oraz Radom
  Prywatny ośrodek terapii uzależnień "Nasz Zapał"

Rezerwacje GRUDZIEŃ 2019

12

Liczba rezerwacji: 1

34567

Liczba rezerwacji: 1

891011

Liczba rezerwacji: 1

121314151617181920212223242526

Liczba rezerwacji: 1

2728293031