Zapraszam do zapoznania się z naszym Blogiem w którym przedstawiamy tematykę dotyczącą leczenia alkoholizmu w Naszym Ośrodku

Alkoreksja czyli: Anoreksja alkoholowa!

Alkoreksja czyli: Anoreksja alkoholowa!

Alkoreksja to zaburzenie odżywiania polegające na ograniczaniu ilości przyjmowanych pokarmów, celem zwiększenia możliwości spożywania alkoholu bez obawy o zwiększenie przyrostu masy ciała. Termin został wprowadzony po raz pierwszy w 2008 i nie został dotąd formalnie sklasyfikowany jako złożone zaburzenie odżywiania. Picie zamiast Jedzenia.

"trzeźwienie" to coś więcej niż "abstynencja"

Określenia te różnią się znacząco i obrazują funkcjonowanie osoby uzależnionej od alkoholu. Cześć osób będących na terapii  utrzymuje abstynencję od alkoholu, ale nie każda z nich „trzeźwieje”, co z kolei kończy się powrotem do picia alkoholu. Odzyskanie przez uzależnionego wewnętrznej wolności wiąże się nie tylko z uznaniem prawdy o sobie, ale także ze stopniowym uczeniem się dojrzałej hierarchii wartości. Wolność ludzka to bowiem zdolność do właściwego poruszania się w świecie wartości.

Typy Alkoholizmu

Typy Alkoholizmu

Światowa Organizacja Zdrowia uznała alkoholizm za problem medyczny w 1951 roku. Początkowo alkoholizm zaliczano do zaburzeń osobowości i nerwic. Dopiero VIII Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD) wyróżniła alkoholizm jako odrębną kategorię.
     W 1978 roku do klasyfikacji ICD-9 wprowadzono termin: zespół uzależnienia od alkoholu w miejsce dotychczasowych określeń takich jak: alkoholizm przewlekły czy nałogowy. Zaproponowano wówczas, by uzależnienie od alkoholu rozpatrywać w tych samych kategoriach co inne uzależnienia.
     Uzależnienie od alkoholu (zespół uzależnienia od alkoholu, zależność alkoholowa, F10.2) jest to zespół dość typowych objawów somatycznych (głównie wegetatywnych), zaburzeń zachowania i zaburzeń funkcji poznawczych, w których picie alkoholu staje się dominujące nad innymi, poprzednio ważniejszymi zachowaniami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rezerwacje LIPIEC 2019

123

Liczba rezerwacji: 1

456

Liczba rezerwacji: 1

789

Liczba rezerwacji: 1

10111213141516171819202122232425

Liczba rezerwacji: 1

262728293031